• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası

PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI HAZIRLAMA

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU’NUN 4 ÜNCÜ MADDESİNE GÖRE İŞVERENLER, ÇALIŞANLARIN İŞLE İLGİLİ SAĞLIK VE GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAKLA YÜKÜMLÜ OLUP BU ÇERÇEVEDE;

MESLEKİ RİSKLERİN ÖNLENMESİ, EĞİTİM VE BİLGİ VERİLMESİ DÂHİL HER TÜRLÜ TEDBİRİN ALINMASI, ORGANİZASYONUN YAPILMASI, GEREKLİ ARAÇ VE GEREÇLERİN SAĞLANMASI, SAĞLIK VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN DEĞİŞEN ŞARTLARA UYGUN HALE GETİRİLMESİ VE MEVCUT DURUMUN İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR YAPAR. KANUNUN 11’İNCİ MADDESİNE GÖRE İSE İŞVEREN; ÇALIŞMA ORTAMI, KULLANILAN MADDELER, İŞ EKİPMANI İLE ÇEVRE ŞARTLARINI DİKKATE ALARAK MEYDANA GELEBİLECEK ACİL DURUMLARI ÖNCEDEN DEĞERLENDİREREK, ÇALIŞANLARI VE ÇALIŞMA ÇEVRESİNİ ETKİLEMESİ MÜMKÜN VE MUHTEMEL ACİL DURUMLARI BELİRLER VE BUNLARIN OLUMSUZ ETKİLERİNİ ÖNLEYİCİ VE SINIRLANDIRICI TEDBİRLERİ ALIR.

30.04.2013 TARİH VE 28633 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN “ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK” E GÖRE;

 • İşveren, patlamaların önlenmesi ve bunlardan korunmayı sağlamak amacıyla, yapılan işlemlerin doğasına uygun olan teknik ve organizasyona yönelik önlemleri alır. Bu önlemler alınırken aşağıda belirtilen temel ilkelere ve verilen öncelik sırasına uyulur;
 1. Patlayıcı ortam oluşmasını önlemek,
 2. Yapılan işlemlerin doğası gereği patlayıcı ortam oluşmasının önlenmesi mümkün değilse patlayıcı ortamın tutuşmasını önlemek,
 3. Çalışanların sağlık ve güvenliklerini sağlayacak şekilde patlamanın zararlı etkilerini azaltacak önlemleri almak.

Bu önlemler gerektiğinde patlamanın yayılmasını önleyecek tedbirlerle birlikte alınır. Alınan bu tedbirler düzenli aralıklarla ve işyerindeki önemli değişikliklerden sonra yeniden gözden geçirilir.

 • İşveren, 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğine uygun risk değerlendirmesi çalışmalarını yaparken, patlayıcı ortamdan kaynaklanan özel risklerin değerlendirmesinde aşağıdaki hususları da dikkate alır:
 1. Patlayıcı ortam oluşma ihtimali ve bu ortamın kalıcılığı,
 2. Statik elektrik de dâhil tutuşturucu kaynakların bulunma, aktif ve etkili hale gelme ihtimalleri,
 3. İşyerinde bulunan tesis, kullanılan maddeler, prosesler ile bunların muhtemel karşılıklı etkileşimleri,
 4. Olabilecek patlama etkisinin büyüklüğü.

Parlama veya patlama riski değerlendirilirken patlayıcı ortamların oluşabileceği yerlere açık olan veya açılabilen yerler de dikkate alınarak bir bütün olarak değerlendirilir.

 • İşverenler, belirtilen yükümlülüğünü yerine getirirken, Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanmasını sağlamakla yükümlüdür.

Patlamadan Korunma Dokümanında;

 • Patlama riskinin belirlendiği ve değerlendirildiği hususu,
 • Alınacak önlemler
 • Tehlikeli yerlerin sınıflandırılması
 • Çalışanların sağlık ve güvenliklerinin patlayıcı ortam risklerinden korunması için asgari gerekler ve ekipmanların ve koruyucu sistemlerin seçiminde uyulacak kriterler kriterler
 • Çalışma yerleri ve uyarı cihazları da dahil olmak üzere iş ekipmanının tasarımı, işletilmesi, kontrolü ve bakımının güvenlik kurallarına uygun olarak sağlandığı,
 • İşyerinde kullanılan tüm ekipmanın 25/4/2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğine uygunluğu,yazılı olarak yer alır.

İŞ MEDİKAL OSGB uzmanları tarafından, ilgili mevzuat hükümlerine uygun aşağıda belirtilen iş akışına göre parlamadan korunma dokümanı hazırlanır.

 • Risk değerlendirmesi yapılması.
 • Muhtemel patlayıcı ortam oluşabilecek bölümlerim tespit edilmesi.
 • Bölümlerde kullanılan kimyasalların ve kullanılan elektrikli ekipmanların tespit edilmesi.
 • Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarından (MSDS) yanıcı kimyasalların özelliklerini içeren listenin oluşturulması.
 • Yanıcı kimyasalların hesaplamalarının TS EN 60079 standardına uygun yapılarak tehlikeli bölgelerin sınıfının tayin edilmesi ve patlama riskinin oluştuğu çapın hesaplanması.
 • Alınması gereken önlemlerin değerlendirilmesi.

Yapılan çalışmalar, ölçümler, hesaplamalar ve değerlendirmeler sonucunda işyerinde patlayıcı ortam oluşabilecek bölgeler belirlenir ve patlamaların önlenmesi ve etkilerinin sınırlandırılmasına yönelik alınması gereken önlemlerin yeraldığı rapor hazırlanır.