• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI HİZMETLERİ


6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU’NUN 6, 7 VE 8 İNCİ MADDELERİ GEREĞİ İŞVERENLER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİ SAĞLAMAKLA YÜKÜMLÜDÜR. İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HİZMETLERİ  6331 SAYILI KANUN VE YÖNETMELİKLERİ İLE TANIMLANMIŞTIR.

 

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU VE BAĞLI YÖNETMELİKLER ÇERÇEVESİNDE BELİRLENMİŞ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI KAPSAMINDA ÇALIŞMA ORTAMINI VE ÇALIŞMA PROSEDÜRÜNÜ ANALİZ EDER, İŞ YERLERİNDE GÜVENLİK, SAĞLIK VE ÇEVRE İLE İLGİLİ YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEMELERİ TESPİT EDER, DÜZENLEYİCİ VE ÖNLEYİCİ FAALİYETLERDE BULUNURLAR.

 

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI ÇALIŞMA SÜRESİ HESAPLAMA

 İŞYERİNİZİN ALMASI GEREK İŞ GÜVENLİĞİ UZMANININ SÜRESİ İŞYERİNİN GÜNCEL ÇALIŞAN SAYISIYLA VE İŞYERİNİZİN TEKLİKE SINIFIYLA BELİRLENİR.

BUNA GÖRE:

 AZ TEHLİKELİ SINIF: KİŞİ BAŞI 10 DAKİKA

TEHLİKELİ SINIF: KİŞİ BAŞI 20 DAKİKA

ÇOK TEHLİKELİ SINIF: KİŞİ BAŞI 40 DAKİKA

iŞ GÜVENLiĞi UZMANI UZMANI NE YAPAR?

İş Güvenliği Uzmanı, şirketinizin iş güvenliği mevzuatına uyumunu kontrol etmekten ve belirlediği uygunsuzlukları ilgili mercilere iletmekle sorumlu kişidir. Bu uygunsuzluklar arasında, iş kazasına sebebiyet verecek hayati eksiklikler olduğu gibi, çalışanları bilinçlendirmeye yarayacak isg eğitimleri eksiklikleri de olabilir. İş Güvenliği Uzmanı ayrıca ÇSGB’nin ve yasaların yapılmasını zorunlu tuttuğu risk analizi, acil durum planı, çalışma ve eğitim planları gibi dokümanları da hazırlayan kişidir.

İş Güvenliği Uzmanı’nın görevlerini aşağıda bulabilirsiniz.

 • İş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek
 • İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak
 • Yıllık Çalışma Planı hazırlamak
 • Eğitim Planı hazırlamak
 • İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
 • Alt işverenlerin denetimini yaparak yönetime rapor sunmak
 • Risk Değerlendirmesi yapmak
 • Acil Durum Planı hazırlamak
 • İç Yönetmelik hazırlamak
 • İş İzni Prosedürü hazırlamak
 • Çalışma talimatları hazırlamak
 • İş kazası sonrasında Kaza Kök Sebep Analiz Formunu düzenlemek
 • Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamak
 • Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerle çalışma şartlarını belirlemek
 • Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerin depolanma şartlarını belirlemek
 • Kimyasal madde risk değerlendirmesi yapmak
 • Kimyasal maddelerle çalışma şartlarını belirlemek
 • Kimyasal maddelerin depolanma şartlarını belirlemek
 • Kişisel koruyucu donanım risk değerlendirmesi yapmak
 • Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunmak
 • Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak
 • Topraklama tesisatının periyodik kontrollerini takip etmek
 • Paratonerin periyodik kontrollerini takip etmek
 • İş makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek
 • Kaldırma makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek
 • Basınçlı kaplar ve kazanların periyodik kontrollerini takip etmek
 • Yangın güvenliğini sağlamak